UX/UI Designer @ Kickresume

Hľadáme do tímu nového UX/UI dizajnéra alebo dizajnérku, ktorí už majú nejaké tie skúsenosti s online UI. Nemusíš byť úplne namakaný hneď od začiatku, ale mal by si mať už čosi za sebou.

V Kickresume máš možnosť naučiť sa nové veci, pracovať na produkte, ktorý používajú stovky tisíc ľudí po celom svete alebo pracovať v super kancelárii v Starom Meste. A potom je tu ešte náš druhý office v Alpách pri Innsbrucku, ak by si potreboval z Bratislavy na chvíľu vypadnúť.

Koho hľadáme?

 • UX/UI dizajnéra, ktorý má aspoň 4 roky skúseností s online UI (viac ako roky nás ale zaujímajú tvoje výstupy)
 • Skúsenosti s SaaS a B2C produktami sú veľkou výhodou.
 • Niekoho, kto vie, aký je rozdiel medzi UI a UX.
 • Niekoho, kto rozumie Figme a nevadí mu používať Slack a Asanu.
 • Nadšenca do researchu a testovania, ktorý vie spojiť kreatívu s analytikou.
 • Tímového hráča, ktorý dokáže svoje nápady odkomunikovať kolegom. Kultúrny fit (nehľadáme iba nového kolegu, ale tak trochu aj kamoša).

Čo ponúkame?

 • Full-time alebo part-time pozícia. Je to na tebe.
 • Prácu na produkte, ktorý používajú státisícky ľudí po celom svete.
 • Zaujímavý plat (20 až 30eur/hodinu)a koncoročné odmeny.
 • ESOP — zamestnanecké akcie a podiel v Kickresume.
 • Prácu pre globálny startup s chillovou firemnou kultúrou a kamarátskou atmosférou. Viac sa o nás dozvieš tu.
 • Flexibilný pracovný čas, remote work, home office, super kancelárie v Starom Meste. Budeš môcť pracovať ako chceš, odkiaľ chceš.
 • Office, ktorý nie je naozaj office, ale chata v Alpách pri Innsbrucku. Je ti k dispozícii kedykoľvek to pandémia dovolí.

Kto sme?

Kickresume je online nástroj, ktorý pomáha ľudom vytvoriť si parádny životopis, motivačný list a kariérnu webstránku, a urobiť tak dojem na svojho budúceho zamestnávateľa.

Pomocou Kickresume si vytvorilo životopis už viac ako 1,200,000 ľudí zo 154 krajín. Najviac používateľov máme z USA, Kanady a EU, ale aj z Indie a Egypta.

Momentálne rozbiehame projekty pre školy, business zákazníkov (Karriere.at, ISIC…), spúšťame nové iOS a Android aplikácie, a už teraz máme kopu ďalších nápadov, ktoré potrebujeme nakresliť a dať im formu.

Na čo ešte čakáš? Staň sa naším kamošom!

Pošli svoj životopis alebo portfólio projektov na peter@kickresume.com a určite sa ti ozveme. Deadline je 30.6.2021.

Linkedin: Kickresume
Twitter : @kickresume
Facebook: Kickresume

Unlisted

--

--

Get hired fast with a resume that catches the eye. Join 1M+ successful job seekers today! www.kickresume.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Kickresume

Kickresume

Get hired fast with a resume that catches the eye. Join 1M+ successful job seekers today! www.kickresume.com